Hebo Lange Advokater

Advokatfirmaet blev stiftet den 1. juli 2013 under navnet Kastholm Lawaetz Advokater, som et samarbejde mellem advokat Ida Lange Lawaetz og advokat Linda Lange Kastholm.
Den 1. april 2015 deponerede advokat Ida Lange Lawaetz sin beskikkelse som advokat og udtrådte af samarbejdet. Advokatfirmaet fortsatte under uændret navn drevet som en enkeltmandsvirksomhed af advokat Linda Lange Kastholm alene.
I december 2018 ændrede advokat Linda Lange Kastholm sit navn til Linda Hebo Lange og som en naturlig følge heraf ændrede advokatfirmaet d. 1. januar 2019 navn til Hebo Lange Advokater.

Advokat Linda Hebo Lange er beskikket som advokat af Justits-
ministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet i Danmark, og har i den forbindelse tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokat Linda Hebo Lange er medlem af Danske Advokater og herunder Danske Advokaters fagudvalg for strafferet samt Danske Advokaters kollegiale rådgivningspanel.

Advokat Linda Hebo Lange er medlem af Danske Familieadvokater.