Arveret

Der eksisterer fortsat mange misforståelser blandt befolkningen om arveretlige forhold. Folk tror stadig, at hvis man har været samlevende i mange år eller har fået børn med hinanden, arver man automatisk hinanden – men det gør man ikke uden et testamente. I det hele taget er det min oplevelse, at når man forklarer folk, hvordan deres formue vil blive fordelt ved deres død, så bliver de overraskede og ønsker en anden fordeling. Den nugældende arvelov indeholder en lang række muligheder for at fordele sin formue ved sin død og langt flere muligheder end folk umiddelbart tror.

 

Et møde på ca. 45 minutters varighed kan for langt de fleste afdække deres muligheder, og for langt hovedparten resulterer et møde i et ønske om at få udarbejdet et testamente med henblik på fordeling af formuen.

 

I forbindelse med dødsfald bliver langt de fleste dødsboer afviklet ved privat skifte, således at arvingerne enes om, at en eller flere af dem afvikler boet. I den forbindelse kan udarbejdelsen af diverse dokumenter give anledning til tvivl, som en eller flere arvinger synes, at det vil være rart at kunne spørge en advokat om. I andre private skifter ønsker arvingen eller arvingerne i fællesskab, at en advokat skal lave de nødvendige dokumenter, således at man er sikker på at alt bliver lavet rigtigt.

 

Jeg kan som advokat med mange års erfaring i udarbejdelse af testamenter bistå i arveretlige spørgsmål, både med udarbejdelse af testamente og rådgivning om almindelige arveretlige emner samt bistand til skifte af private boer.