Familieret

Skilsmisse og samlivsophævelse er svær. Og i forbindelse med skilsmisse eller samlivsophævelse vil den uundgåelige følelsesmæssige påvirkning påvirke evnen til at tage de rigtige beslutninger. Beslutningerne, der skal træffes, skal så vidt som overhovedet muligt skabe et fundament for det liv, som følger efter samlivsophævelsen. Det er derfor af central betydning, at der helt fra starten træffes fornuftige og konfliktnedtrappende beslutninger, således at overgangen til ”det nye liv” kan gå så let som overhovedet muligt og skabe mulighed for et fornuftigt samarbejde med den anden part fremadrettet.

I forbindelse med skilsmisse er der tre vigtige temaer, som man skal tage stilling til.

Selve skilsmissen – det at blive skilt eller separeret – og vilkårene herfor, navnlig om der skal betales ægtefællebidrag mellem parterne.

Bodelingen – fordelingen mellem parterne af formue, fast ejendom, bil mv. (aktiver) og fordelingen af gæld (passiver) afhænger af den formueordning som parterne har haft i ægteskabet og kan tit give anledning til uoverensstemmelser. Den korrekte rådgivning om reglerne for deling kan afvæbne konflikter og skabe en retfærdig og hurtig fordeling, så begge parter kan komme videre – også økonomisk.

Har parterne ikke været gift skal der i stedet for en egentlig bodeling tages stilling til fordeling af aktiver, som parterne ejer sammen.

Børnene – spørgsmål om forældremyndighed, hvor børnene skal bo og i hvilket omfang den anden forælder skal have samvær med børnene, er noget man skal tage stilling til i forbindelse med samlivsophævelse , uanset om man har været gift eller ej. Det er svære og følelsesmæssige hårde beslutninger, som kan være næsten uoverkommelige at overskue. God advokatrådgivning kan hjælpe med at træffe de fornuftige og rigtige beslutninger fra starten og medvirke til, at de voksne og ikke mindst børnene kan komme bedst muligt gennem en meget svær tid.

Den optimale skilsmisse og samlivsophævelse opstår, når parterne selv kan blive enige om og indgå fornuftige aftaler om de ovennævnte aspekter. Kan parterne det, vil det være af stor betydning fremadrettet, at man får en advokat til at hjælpe med at nedskrive disse aftaler, således at mulige fremtidige uoverensstemmelser hurtigt kan løses uden at parterne skal inddrage myndigheder mv. i deres forsøg på at opnå enighed.

Desværre sker det ofte, at parterne ikke kan blive enige om et eller flere af ovenstående aspekter. I den forbindelse kan det være afgørende for løsningen, at man får den nødvendige rådgivning og hjælp til at håndtere kontakten til den anden part, myndigheder, retten mv.

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med familieret og sager indenfor alle de ovenfor beskrevne områder. Min tilgang til disse sager er, at jeg ønsker at give en ærlig og grundig vurdering af sagen. Jeg ønsker at skabe gode aftaler for alle parter, der skaber grobund for en konstruktiv og god dialog.

I visse sager er det imidlertid ikke muligt at fastholde den konstruktive dialog, hvorfor det kan være fornødent at tilpasse formen og håndteringen af sagen til den aktuelle situation. Jeg har erfaring med familesager på alle konfliktniveauer og er hurtigt i stand til at tilpasse tilgangen og håndteringen af sagen til det aktuelle konfliktniveau.