Strafferet

Som advokat med mangeårig erfaring med straffesager både som forsvarer, anklager og dommer, har jeg en stor forståelse for, hvor vigtigt det er, at få en ærlig dialog og vurdering af sin sag, når man bliver mødt med en anholdelse, sigtelse eller tiltale. Jeg er det, der hedder ”beneficeret”, hvilket betyder, at jeg af Justitsministeriet er udnævnt til at føre sager som forsvarer eller bistandsadvokat og visse andre sagstyper ved Retten i Holbæk og ved Østre Landsret.

I straffesager har forsvareren en helt central rolle ved at sikre, at alle lovgivningens retsgarantier overholdes således at man som enkeltperson sikres en retfærdig rettergang og behandling. Herudover er den primære opgave at arbejde for en frifindelse eller det mest muligt gunstige resultat på sagen. Som forsvarer garanterer jeg, at jeg vil arbejde ihærdigt, loyalt og grundigt for at sikre det helt optimale forsvar.

Som beneficeret er man som advokat som nævnt, dels udnævnt til at føre sager som forsvarer, men også som bistandsadvokat.

En bistandsadvokat hjælper ofre for forbrydelser, dels ved at bistå dem i forbindelse med gennemførelse af en retssag og afgivelse af vidneforklaring, dels ved at bistå ofret med at fremsætte et eventuelt erstatningskrav som følge af det, man har været udsat for.

I forbindelse med varetagelsen af hvervet som bistandsadvokat er det centrale, at man som advokat har forståelse for den situation, som man som offer for en forbrydelse befinder sig i, herunder navnlig de psykiske følgevirkninger.